Σαν Σήμερα στις 18/04/1953

Συγκροτείται η 340 Μοίρα.