Σαν Σήμερα στις 19/08/1922

Εγκαταλείπεται από την Ελληνική Αεροπορία οριστικά το αεροδρόμιο του Ουσάκ και οι εγκαταστάσεις του πυρπολούνται. Επίσης, οι αεροπόροι της Γ’ Μοίρας Αεροπλάνων (Στρατιωτική Αεροπορία), η οποία μόλις είχε μετασταθμεύσει στο αεροδρόμιο της Προύσας, Ανθυπολοχαγός Κ. Λουκίδης και Λοχαγός Γ. Ξηρός εντοπίζουν κατά τη σύμπτυξή της την Ανεξάρτητη Ελληνική Μεραρχία καταυλισμένη οκτώ χλμ. Ν και ΝΔ της Κιουτάχειας. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει η προσπάθεια διάσωσής της.