Σαν σήμερα στις 19/12/1929

Ψηφίστηκε ο νόμος 4451 «περί συστάσεως Υπουργείου Αεροπορίας»,  ο οποίος υπήρξε το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών για τη δημιουργία ενιαίας και ανεξάρτητης Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού «… είναι η ανωτάτη διοικούσα Αρχή των αεροπορικών δυνάμεων της χώρας…». Εξάλλου ο μέχρι τότε διαχωρισμός της Αεροπορίας σε δύο κλάδους – Στρατό και Ναυτικό – προκαλούσε σημαντικά λειτουργικά προβλήματα και περιόριζε την εξέλιξη και την ανάπτυξή της.