Σαν Σήμερα στις 20/08/1934

Καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο θεσμός του ‘Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας’ ως ιδία ανεξάρτητη υπηρεσία, καθώς και ο τίτλος του ‘Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας’ με την ψήφιση του νόμου 6248. Μέχρι τότε υπήρχε στο Υπουργείο Αεροπορίας (ΥΑ), η ‘Διεύθυνση Επιτελείου’ (μετονομασία), με περιορισμένη αρμοδιότητα, της οποίας προΐστατο ο ‘επιτελάρχης ΥΑ’, υπαγόμενος στον ‘Διευθυντή Πολεμικής Αεροπορίας’, το πρώτο μετά τον Υπουργό κλιμάκιο διοίκησης.