Σαν σήμερα στις 20/12/1919

Με την υπ΄αριθμ. 94088/12-12-19 διαταγή του Γενικού Στρατηγείου μεταβλήθηκε η ονομασία των Αεροπορικών Μονάδων του Α΄Παγκοσμίου, καθώς έπαυσαν να φέρουν τους διασυμμαχικούς αριθμούς (Αεροπορικό Σώμα 532, 533, 534Μ). Έτσι το Αεροπορικό Σώμα μετονομάσθηκε σε Αεροπορική Υπηρεσία Στρατιάς, η 532Μ σε Α’ Μοίρα Αεροπλάνων, η 533Μ σε Β’ Μοίρα Αεροπλάνων η 534Μ σε Γ’ Μοίρα Αεροπλάνων. Η 531Μ είχε καταργηθεί τον Φεβρουάριο του 1919.