Σαν Σήμερα στις 22/08/1922

Διαλύεται η Β’ Μοίρα Αεροπλάνων της Στρατιωτικής Αεροπορίας και το προσωπικό και υλικό αυτής διατίθεται στις άλλες αεροπορικές μονάδες.