Σαν Σήμερα στις 23/07/1943

Οι δύο Ελληνικές Μοίρες Διώξεως 335 και 336 (αεροσκάφη Hurricane), που συγκροτήθηκαν στη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με τις Συμμαχικές Μοίρες 74η, 94η , 213η , 238η , 451η , 227η και 252η (Hurricane, Spitfire και Beau fighter) συμμετείχαν στην εκτέλεση της αποστολής «Θέτις», η οποία προέβλεπε αεροπορική επιδρομή εναντίον γερμανικών στόχων στην Κρήτη. Τα ελληνικά αεροσκάφη με συνεχείς βυθίσεις προσέλαβαν καταυλισμούς, πολυβολεία και στρατιωτικά οχήματα, ενώ έπληξαν στόχους στον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο. Από τα 100 και πλέον συμμαχικά αεροπλάνα απωλέσθησαν περίπου 30, ενώ η Ελληνική Αεροπορία  έχασε τέσσερις χειριστές (Ανθυποσμηναγός Αθανασάκης Ελευθέριος, Αρχισμηνίας Λάιτμερ Μαυρίκιος, Αρχισμηνίας Δούκας Βασίλειος και Υποσμηναγός Σκάντζικας Σωτήριος. Ο τελευταίος αιχμαλωτίστηκε και εκτελέστηκε αργότερα).