Σαν Σήμερα στις 23/10/1953

Το 13ο Σμήνος Μεταφορών με αεροσκάφη C-47 Dakota τιμήθηκε με το Διάσημο της Εύφημης Μνείας του Προέδρου της Νότιας Κορέας, διότι «… διεκρίθη διά τας ηρωϊκάς υπηρεσίας από 1 Δεκεμβρίου 1950 μέχρι 31 Μαρτίου 1953, καθ’όν χρόνον συμμετείχεν εις την μάχην εναντίον ενός κοινού εχθρού της Δημοκρατίας της Κορέας και των Ηνωμένων Εθνών … και διότι … με την αυτοθυσίαν του, την εξαίρετον αφοσίωσιν του εις το καθήκον και την αποφασιστικότητά του περέκαμψεν όλας τας παρουσιαζομένας δυσχερείας…»