Σαν Σήμερα στις 24/03/1945

Λειτούργησε στην Κυψέλη, στο κτήριο όπου προηγουμένως στεγαζόταν η Ιταλική Σχολή Καλογραιών (Κυψέλης 46), το Γενικό Νοσοκομείο Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας. Το Νοσοκομείο μεταφέρθηκε πλήρως εξοπλισμένο από το Κάιρο, όπου είχε συγκροτηθεί δύο χρόνια πριν, μετά τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.