Σαν Σήμερα στις 25/06/2001

Συγκροτείται η 380 Μοίρα Αερομεταφερόμενου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης & Ελέγχου (380Μ ΑΣΕΠΕ).