Σαν Σήμερα στις 25/08/1922

Ενώ τα ελληνικά τμήματα, υποχωρώντας συνεχώς, προσεγγίζουν τη Σμύρνη, πραγματοποιούνται οι τελευταίες αναγνωριστικές αποστολές της Στρατιωτικής και Ναυτικής Αεροπορίας από το αεροδρόμιο Καζαμίρ.