Σαν σήμερα στις 25/11/1920

Αεροσκάφος Breguet 14 της Γ’ Μοίρας Αεροπλάνων της Στρατιωτικής Αεροπορίας, με πλήρωμα τον Υπολοχαγό Δ. Παπαναστασίου και τον Ανθυπολαχαγό Δ. Πατακιούτη, πραγματοποιεί μια σημαντική αναγνωριστική αποστολή. Χάρη σε αυτή η Στρατιά πληροφορείται για τη δύναμη, τον εξοπλισμό και την οργάνωση των Τούρκων στο μέτωπο της Προύσας, όπου πρόκειται να επιχειρήσουν τα φίλια στρατεύματα.