Σαν Σήμερα στις 26/09/1912

Ανακλήθηκαν από τη Γαλλία οι εκπαιδευόμενοι εκεί (Σχολή Henry Farman – α/δ Etámpes) αξιωματικοί αεροπόροι Υπολοχαγός Δημ. Καμπέρος, Υπολοχαγός Μιχ. Μουτούσης, Υπίλαρχος Πανούτσος Νοταράς και Ανθυπίλαρχος Χριστ. Αδαμίδης, προκειμένου να οργανώσουν την πρώτη Αεροπορική Μονάδα, το Λόχο Αεροπόρων.