Σαν Σήμερα στις 27/04/1988

Προσγειώθηκαν στην 114ΠΜ τα πρώτα τέσσερα (4) Mirage 2000 προερχόμενα από τη Γαλλία.