Σαν Σήμερα στις 28/08/1917

Καθορίζεται με διάταγμα το διοικητικό σήμα των ελληνικών αεροπλάνων της Αεροπορικής Υπηρεσίας Στρατού, που αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους, εκ των οποίων ο εσωτερικός και ο εξωτερικός κυανού και ο μεσαίος λευκού χρώματος.