Σαν Σήμερα στις 29/09/1912

Ορίζεται το πρόχειρο αεροδρόμιο Λάρισας ως έδρα του νεοσύστατου Λόχου Αεροπόρων.