Σαν Σήμερα στις 29/09/1951

Άρχισε στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας η εκπαίδευση των Ελλήνων χειριστών στα αεριωθούμενα Τ-33Α, από τους δύο Αμερικανούς αξιωματικούς που είχαν μεταφέρει τα πρώτα αυτά αεροσκάφη.