Σαν Σήμερα στις 30/07/1918

Ψηφίζεται ο νόμος 1485 «Περί Αεροπορίας», που καθόρισε νέο οργανωτικό σχήμα για τη Στρατιωτική Αεροπορία, οι βασικές γραμμές του οποίου διατηρήθηκαν κατά την εξέλιξη του αεροπορικού κλάδου. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο η Αεροπορία περιελάμβανε το τμήμα Αεροπορίας, υπό τη Διεύθυνση Μηχανικού του Υπουργείου Στρατιωτικών και το Αεροπορικό Σώμα ως ιδιαίτερο σώμα στο στράτευμα με τη διοίκησή του, καθώς και τις μονάδες αυτής.