Σαν Σήμερα στις 30/07/1955

Άρχισε να οργανώνεται το νεοσύστατο (28/6/1955) 31ο Αεροπορικό Αρχηγείο Εκπαιδεύσεως (31 ΑΑΕ), με πρώτο Αρχηγό τον Υποπτέραρχο (Ι) Κων/νο Εξαρχάκο. Οι αρμοδιότητες του Αρχηγείου περιελάμβαναν τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκπαίδευσης, με αποστολή του εκπαιδευμένου προσωπικού στις Μονάδες, αλλά και της μετεκπαίδευσης, καθώς και της συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό.