Σαν Σήμερα στις 30/09/1936

Υπογράφτηκε σύμβαση με την Πολωνία για την αγορά 36 αεροσκαφών PZL P.24 F και G αξίας 133 εκ. δρχ. και την προμήθεια κινητήρων Gnome Rhone-22 αξίας 37 εκ. δρχ.