Παρακολούθηση Δραστηριοτήτων Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης ΠΑ από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ εδώ