Αίτηση Δανείου Μετόχου

Έχει αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας και στη διεύθυνση ΓΕΑ/ΜΤΑ/ΕΝΤΥΠΑ, το νέο έντυπο αίτησης δανείου μετόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του δανείου.