Δημόσιος Επαναληπτικός Πλεοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκμίσθωση του δυτικού μισού υποστέγου Α/Δ Ηρακλείου

Ανακοινώνεται ότι την 27.02.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του δυτικού μισού Υποστέγου Η –134 (εμβαδόν 185 τμ) Α/Δ Ηρακλείου, για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών από υπογραφής της σύμβασης.