Επίσκεψη του ΔΙΣΧΑ/ΚΕΠΑ στο 2οΑΚΕ

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, οι σπουδαστές της 1ης/2018 Εκπαιδευτικής Σειράς του Διακλαδικού Σχολείου Αεράμυνας (ΔΙΣΧΑ), που διεξάγεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ), επισκέφθηκαν το 2οΑΚΕ, όπου τους υποδέχθηκε ο Διοικητής του, Σμήναρχος (ΕΑ) Σπυρίδων Πλακίδας, στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για το έργο και την αποστολή του 2ουΑΚΕ, ενώ παρακολούθησαν τον τρόπο διεξαγωγής και ελέγχου των Αεροπορικών Επιχειρήσεων.