Φωτογραφίες από τη Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΑ με ΑΚΑΜ του Ηνωμένου Βασιλείου