Φωτογραφίες από την Τελετή Πέρατος Πτητικής Εκπαίδευσης 87ης & 88ης Σειράς Ιπταμένων