Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην 135ΣΜ

Δείτε την  ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ εδώ