Συντήρηση Στατικών Μοντέλων Αεροσκαφών Μουσείου 111ΠΜ

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, μέλη του συλλόγου μοντελιστών «HELMO» επισκέφθηκαν την 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) με σκοπό τη συντήρηση των στατικών μοντέλων των αεροσκαφών που έχουν επιχειρήσει από τη Μονάδα και κατασκευάστηκαν προς τιμή των Αεροπόρων που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.