Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών στους Αποφοίτους του 2ου Σεμιναρίου Δομικής Ακεραιότητας Αεροσκαφών F-16

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στο Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ), η τελετή απονομής πιστοποιητικών φοίτησης στους εκπαιδευθέντες του 2ου Σεμιναρίου Δομικής Ακεραιότητας Αεροσκαφών F-16.

Τα πιστοποιητικά επέδωσε ο Διοικητής του ΕΤΗΜ, Σμήναρχος (ΜΗ) Χρήστος Τελλίδης.