Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Κτιρίου TACAN και του Περιβάλλοντος Χώρου Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Αράξου

Ανακοινώνεται ότι την 19.04.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του κτιρίου TACAN επιφανείας 48τ.μ. και του περιβάλλοντος χώρου (περιφραγμένο οικόπεδο έκτασης 2.650 τ.μ.) από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου, για τη στέγαση γραφείων και την αποθήκευση υλικών και όχι για διαμονή προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης.