Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση 35 στρεμμάτων ως βοσκότοπου, στο Φυλάκιο Κεντρικών Καυσίμων στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου

Ανακοινώνεται ότι την 24.04.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Α/Απ Ακτίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 35 στρεμμάτων ως βοσκότοπου (αιγοπρόβατα), στο Φυλάκιο Κεντρικών Καυσίμων στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου.