Πτήσεις Εξοικειώσεις της 50ης Σειράς του ΣΑΙ στην 120ΠΕΑ

Από τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκαν, στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), η εξοικείωση με, τις διαδικασίες εκπαίδευσης πτήσεων, τον εξομοιωτή πτήσης και τις πτήσεις εθισμού με αεροσκάφος Τ-6A Texan II, της 50ης Σειράς του Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής (ΣΑΙ), με τη συμμετοχή δεκαοκτώ (18) εκπαιδευόμενων Αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών.