Συμμετοχή της ΠΑ στο Συνέδριο «Challenges of an Air Base Commander»

Την Τρίτη 13 και την Τέταρτη 14 Μαρτίου 2018, οι Διοικητές της 116 και 111 Πτέρυγας Μάχης, Σμήναρχος (Ι) Δημήτριος Σιδερίδης και Σμήναρχος (Ι) Γεώργιος Λαγουδάκης, αντίστοιχα, συμμετείχαν στο Συνέδριο «Challenges of an Air Base Commander», που διεξήχθη στην Αεροπορική Βάση Hatzerim, στο Ισραήλ.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν ο απευθείας διάλογος μεταξύ των Διοικητών για τις προκλήσεις που απορρέουν από τον ρόλο αυτό, ενώ πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις και συζητήσεις για θέματα Πτήσεων, Διοίκησης Προσωπικού, Άμυνας-Φρούρησης και Ασφάλειας Μονάδων.