Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2018-19 – ΑΤ015/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 015/2018
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2018-19

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2018-19 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1.    Διατηρητέοι

α. Ιπτάμενοι

     (1) Ιωάννης Τσαντήρης του Βασιλείου

          (2) Θεόδωρος Λάγιος του Αθανασίου

     (3) Δημήτριος Τζουμερκιώτης του Γεωργίου

     (4) Κωνσταντίνος Άγγος του Πέτρου

     (5) Φώτιος Τζάλλας του Δημητρίου

     (6) Γεώργιος Κολοβός του Αθάμαντα

     (7) Νικόλαος Ρέτσας του Αποστόλου

     (8) Γεώργιος Φασούλας του Αποστόλου

     (9) Αθανάσιος Ντινόπουλος του Δημητρίου

     (10) Νικηφόρος Πιτταράς του Κωνσταντίνου

     (11) Παναγιώτης Νάνης του Χρήστου

     (12) Ιωάννης Γερόλυμος του Γερασίμου

     (13) Νικόλαος Κωσταβάρας του Κωνσταντίνου

     (14) Ιωάννης Ποδιώτης του Χρήστου

     (15) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης του Γεωργίου

     (16) Παναγιώτης Δημόπουλος του Ανδρέα

     (17) Κωνσταντίνος Δελήμπασης του Λεωνίδα

     (18) Πέτρος Χατζήρης του Ιωάννη

     (19) Κωνσταντίνος Κελλάρης του Βασιλείου

     (20) Στέφανος Κομιανός του Δημητρίου

     (21) Αθανάσιος Γκανάς του Δημητρίου

     (22) Ζαχαρίας Γρίβας του Χαραλάμπους

     (23) Γεώργιος Τσαλαμιδάς του Ηλία

     (24) Δημήτριος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

β.  Μηχανικοί Αεροσκαφών

      (1) Ιωάννης Αρνέλος του Διονυσίου

      (2) Γεώργιος Καραδήμας του Αναστασίου

γ.   Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου

δ.   Αεράμυνας Γεώργιος Βαγενάς του Ηλία

ε.   Οικονομικοί

      (1) Γεώργιος Γαβριηλίδης του Χρήστου

      (2) Δημήτριος Δρόσος του Χαραλάμπους

στ. Υγειονομικού Ιατροί

      (1) Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ

      (2) Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ

      (3) Δημήτριος Μπούρλος του Νικολάου

      (4) Γεώργιος Ζλατάνος του Χρήστου

ζ.   Υγειονομικού Οδοντίατρος Σμαράγδα Διαμαντή του Σπυρίδωνα

η.  Μετεωρολόγος Νικόλαος Βογιατζής του Παντελή

2.    Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Ιπτάμενοι

    (1) Πέτρος Παπανάκος του Δημητρίου

    (2) Γεώργιος Παντελής του Ευαγγέλου

    (3) Γρηγόριος Παρασκευάς του Στεφάνου

β. Μηχανικοί Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

    (1) Γεώργιος Μπελδέκος του Ιωάννη

    (2) Κωνσταντίνος Καρούσης του Νικολάου

γ. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Στυλιανός Αμουργιανός του Δημητρίου

δ. Αεράμυνας

    (1) Παναγιώτης Καραδημητρίου του Παρασκευά

    (2) Γεώργιος Δημητρόπουλος του Δημητρίου

ε. Υγειονομικού Ιατρός Θεμιστοκλής Ηλιόπουλος του Ανδρέα

στ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σοφία Μποζώνη του Δημητρίου

ζ. Εφοδιαστής Θεόδωρος Μπάκας του Βασιλείου

η. Διοικητικός Γεώργιος Στεργιούλης του Φωτίου

3.    Προακτέους στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατείας τους:

 α. Ιπτάμενο Γρηγόριο Παρασκευά του Στεφάνου

 β. Μηχανικό Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Κωνσταντίνο Καρούση του Νικολάου

 γ. Αεράμυνας Γεώργιο Δημητρόπουλο του Δημητρίου

 δ. Διοικητικό Γεώργιο Στεργιούλη του Φωτίου

4.    Προάγουμε :

α.   Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8, 20 παρ. 1, 4ε, 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

      (α) Πέτρος Παπανάκος του Δημητρίου

      (β) Γεώργιος Παντελής του Ευαγγέλου

(2) Μηχανικό Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γεώργιο Μπελδέκο του Ιωάννη

(3) Μηχανικό Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Στυλιανό Αμουργιανό του Δημητρίου

(4) Αεράμυνας Παναγιώτη Καραδημητρίου του Παρασκευά

(5) Υγειονομικού Ιατρό Θεμιστοκλή Ηλιόπουλο του Ανδρέα

(6) Εφοδιαστή Θεόδωρο Μπάκα του Βασιλείου

β.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 32 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον βαθμό του Υποπτέραρχου στην αποστρατεία, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενο Γρηγόριο Παρασκευά του Στεφάνου

(2) Μηχανικό Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Κωνσταντίνο Καρούση του Νικολάου

(3) Αεράμυνας Γεώργιο Δημητρόπουλο του Δημητρίου

(4) Διοικητικό Γεώργιο Στεργιούλη του Φωτίου

γ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 14, 20 παρ. 1, 4ε, 17, 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομίας της, την Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σοφία Μποζώνη του Δημητρίου.

Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Τσιτούμης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ