Αναδιοργάνωση – Μετεγκατάσταση ΣΕΠΑ

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και επικείμενης μετεγκατάστασής του, έχει αναστείλει τη λειτουργία των Πολυκαταστημάτων – Πρατηρίου Τροφίμων και δεν υφίσταται πλέον εξυπηρέτηση του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και λοιπών δικαιούχων στις εν λόγω δραστηριότητες.

Το Ραφείο θα λειτουργεί μέχρι την ημέρα Παρασκευή 18 Μαΐου προς παραλαβή στολών και μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του προς ολοκλήρωση της μετεγκατάστασής του.

Η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας του θα γνωστοποιηθεί εν ευθέτω χρόνο. Το Συγκρότημα μετά την 30η Ιουνίου 2018, θα δραστηριοποιείται σε γραφεία επί της Λεωφόρου Συγγρού 350 (4ος όροφος), με συνέχιση των τριγωνικών πωλήσεων προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων της ΠΑ και του προσωπικού αυτών (Λέσχες – Πρατήρια -Κυλικεία).