Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την «Ταχυμεταφορά των υλικών της ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ, καθώς και εντός των ΗΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΦΘ86-7ΗΘ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση για ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς των υλικών της ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ, καθώς και εντός των ΗΠΑ».