Έναρξη Διαδικασίας Κτηματογράφησης για τη Ν. Εύβοια

Έναρξη Διαδικασίας Κτηματογράφησης για τη Ν. Εύβοια