Επίσκεψη της ΣΝΔ στο ΑΤΑ, στο ΕΚΑΕ, στο 1ο ΑΚΕ, στην 110ΠΜ και στην 140ΣΕΠΗΠ

Τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, οι σπουδαστές της 4ης Τάξης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) επισκέφθηκαν, στο πλαίσιο προγραμματισμένου εκπαιδευτικού ταξιδιού, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), όπου τους υποδέχθηκε ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου, Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Τζουμερκιώτης. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) και το 1ο Αεροπορικό Κέντρο Ελέγχου (1ο ΑΚΕ).

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, οι σπουδαστές επισκέφθηκαν την 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ ) και την 140 Σμηναρχία Επιχειρήσεων Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Πολέμου (140ΣΕΠΗΠ).

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για την αποστολή, την οργάνωση και τα μέσα του Αρχηγείου και των Μονάδων του, καθώς και για τον τρόπο διεξαγωγής και ελέγχου των Αεροπορικών Επιχειρήσεων.