Καταστάσεις εν Ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού για Παραθερισμό στα ΚΕΔΑ της ΠΑ έτους 2018