Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

Οι υποψήφιοι σπουδαστές/στριες ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-19, που δικαιούνται και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο 251ΓΝΑ τις προβλεπόμενες από την υπ’ αριθμ. 13/2018 ΕΔΥΕΘΑ υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου (τηλ. 210 7463300), για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων.