Διακήρυξη 01/18 Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του Ταμείου Αεροπορικής Αμύνης (ΤΑΑ) που αφορά στην Εκμίσθωση Γραφείων για Επαγγελματική Χρήση

Το ΤΑΑ προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά στην εκμίσθωση γραφείων για επαγγελματική χρήση στην Πολυκατοικία επί της οδού Σωκράτους 51 (περιοχή Ομονοίας Αθηνών).