Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση 35 στρεμμάτων ως βοσκότοπου στο Φυλάκιο Κεντρικών Καυσίμων στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου

Ανακοινώνεται  ότι την 20.06.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Α/Απ Ακτίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 35 στρεμμάτων ως βοσκότοπου (αιγοπρόβατα), στο Φυλάκιο Κεντρικών Καυσίμων στην περιοχή  Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.