Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 126,45 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου

Ανακοινώνεται ότι την 30.05.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν.Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 126,45 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου (106,45 στρ. εντός Α/Δ και 20 στρ. στην περιοχή Χωράφα), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022.