Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 635 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αμυγδαλεώνα

Ανακοινώνεται ότι την 06.06.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΑΑ Χρυσούπολης (Καβάλα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 635 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αμυγδαλεώνα, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από 01.09.2018 μέχρι 31.08.2023, που θα μπορεί να παραταθεί για πέντε (5) ακόμη έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.