Εγγραφές Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού στο Β/Ν Σταθμό Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας, για το Σχολικό Έτος 2018-2019

Πρότυπα αιτήσεων για την εγγραφή των τέκνων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και του προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετεί ή εργάζεται στην 112 Πτέρυγα Μάχης, καθώς επίσης και των Δικαστικών Λειτουργών που υπηρετούν είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είτε σε στρατιωτικό δικαστήριο, του οποίου η έδρα βρίσκεται στο λεκανοπέδιο Αττικής, στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας, για το Σχολικό Έτος 2018 – 2019, ως κατωτέρω: