Φωτογραφίες από τη Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ σε Αεροπορικό Συνέδριο στο Ισραήλ