Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 1/18 για την Ανάθεση Εκπόνησης Αναλογιστικής Μελέτης των ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 1/18 για την Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Αεροπορίας (ΕΚΟΕΜΑ).