Απονομή Πτυχίων 132ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων της 132ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι και του εξ’ αποστάσεως τμήματος, στην 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ).

Τα πτυχία απένειμαν ο Επιτελάρχης της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Φώτιος Τζάλλας και ο Διοικητής της 115ΠΜ, Σμήναρχος(Ι) Ιωάννης Μπιρμπίλης, αντίστοιχα.