Απονομή Πτυχίων Αποφοίτησης του 1ου/2018 Σχολείου Μηχανοσωστών

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), η απονομή των πτυχίων αποφοίτησης του 1ου/2018 Σχολείου Μηχανοσωστών, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), Υποπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά και του Διοικητή της Μονάδας, Ταξίαρχου (Μ) Γεώργιου Δρόσου.

Την εκπαίδευση παρείχαν στελέχη της Κινητής Ομάδας Συντήρησης Υποβρύχιων και Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων και περιελάμβανε εκτέλεση διάσωσης ναυαγού με τη χρήση λέμβου από πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Τα πτυχία επέδωσε, στους οκτώ (8) αποφοιτήσαντες, ο Διοικητής ΔΑΥ.