Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ υπ΄ αριθμ Δ.06/18 για την «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΠΕΠ Α/Απ Ρόδου» -ΑΔΑ : 6ΕΕ96-ΝΘΠ.

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΠΕΠ Α/Απ Ρόδου», με προϋπολογισμό 241.720,21 € και CPV: 45216200-6. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών.